Nejvyšší soud dne 4.8.2016 pod č.j. 11 Tul 1/2016-I-22 (doručeno advokátovi dne 17.8.2016 a tentýž den předáno stěžovateli elektronicky) soudcem, kde je tímto ze zločinů podezřelým soudcem jako spolupachatelem zločinu včetně vyhrožováno stěžovateli, aby o spáchaných zločinech nehovořil, nebo dostane pokutu.


Nejvyšší soud, Burešova 20, 657 37 Brno 

Na vědomí toliko elektronicky pro cenzurující media a Nejvyšší státní zastupitelství do spisů č.j. 1 NZN 408/2016 k  přezkumu VSZ č.j. 1 VZN 174/201 a č.j. 6 NZN 1303/2016 k přezkumu VSZ čj. 1 VZN 2639/2016 a 1 VZN 702/2013, viz http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/

Věc: odvolání na rozhodnutí NS ze dne 29.7.2016 č.j. ZIN 99/2016 na žádost o informace dle zákona o informacích ze dne 15.7.2016 k justičně exekutivní mafii

Odůvodnění:
1.    Nejvyšší soud dne 8. 7. 2016 pod č. j. Zin 94/2016 uvedl, že Nejvyšší soud ctí zásadu, že rozhodovací činnost a procesy vedoucí k rozhodnutí řádně odůvodňuje.
2.    V žádném z rozhodnutí NS č.j. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015 jsme však a advokáty nenašli odůvodnění k zabitým a zmrzačeným občanům prostějovskými soudci a státními zástupci zakazované všemi stupni exekutivy šetřit  i přes § 149 odst. 4 TZ, viz stanovisko nejen soudního znalce v oboru soudního lékařství MUDr. Matlacha z 11.5.2011 policii, soudu a státnímu zastupitelství na http://soudniznalec.blogspot.cz/
3.    Stejně tak jsme v usneseních NS nenašli vyrovnání se s netrestností dle §§ 28 a 31, odst. 1, ztrátou zkonfiskovaného majetku atd. zakázanou šetřit KS i KSZ Brno včetně nezákonností měření THC v konopí (viz stanovisko předsedy NS ze dne 21.4.2016 č.j. ZIN 38/2016, že judikatura k měření obsahu THC v konopí není, resp. že fízlové tak mohou krást beztrestně a se soudci a státními zástupci se šábnout s mastičkami nebo hulením), naopak v rozhodnutích NS byla vědomá lež odporující zákonu o prekurzorech a databázi TRIS, že konopí je prekurzor a zákon o NL není technicky předpis k výrobě konopí jako léku dle Směrnice 98/34/ES, aby věc nesměl v rozporu s úmluvami posoudit Soudní dvůr a soudci a státní zástupci nešli do vězení.
4.    Přesto dosud ani předseda NS (S 265/2016, S 316/2016), ani předseda US, ani mistr spravedlnosti nenechali tyto zločince a mafiány v talárech šetřit. PS. Těším se, že odůvodnění najdu v rozhodnutí NS ze dne 30.5.2016 č.j. 6 Tdo 323/2016, dosud nezveřejněno.
5.    Protože v přezkumech na ministerstvu spravedlnosti, KSZ Brno a VSZ v Praze a Olomouci tvrdí, že v uvedených rozhodnutích se s tímto NS vyrovnal a vše je OK a vyplývá to z usnesení, požádal jsem o sdělení, ze které konkrétní pasáže výše uvedených usnesení NS to vyplývá, třeba neumím číst a potřebuji napovědět nějakým třeba nějakým prof. JUDr. PhD, který snad číst umí číst nejen základy práva šaría!
6.    Rozhodně nesouhlasím s tvrzením NS, že jde o vytváření nových informací, viz č. j. Zin 94/2016 a nezbytnost řádného odůvodnění. Žádám, aby mi byly předmětné pasáže o vyrovnání se se zabitými a zmrzačenými spoluobčany předsedou NS přesně citovány, protože pokud tam nejsou uvedeny a já tam odůvodnění nevidím stejně jako výše uvedených důkazů netrestnosti, je to setrsakra silný důvod k podání návrhu na kárná řízení s takovými justičními mafiány.  
7.    Stejně tak rozhodně nesouhlasím se tvrzením, že jde o nové informace, když žádám vědět, které ustanovení kterého předpisu  upravuje fakt, že jsem dostal 10 tisíc Kč pokuty za údajně nepatřičné prekurzorové dovolání č.j. 8 Tdo 1231 /2011
8.    Žádám také vědět, jestli o této pokutě rozhodla soudružka soudkyně NS Šámalová, nositelka ceny za nejlepší prekurzorový judikát k ochraně justiční mafie, nebo soudkyně OS Prostějov Otrubová, nositelka ceny ….. nepublikovatelné …., protože to z rozhodnutí soudružky Šámalové není zřejmé, stejně tak z rozhodnutí soudružky Otrubové.
9.    Soudružka Otrubová mi také 4.5.2012 č.j. 0 NT 820/2011 dala pokutu 10 tisíc Kč, i když to v poslední větě rozsudku č. j. 3 Tz 1/2012 pan soudce Šabata z NS dne 23.2.2012 zakázal, ale soudruhy senátu NS 11 Tdo 181/2015 to vůbec nezajímalo a věc opět neodůvodnili, ač šlo o pokutu z předmětného trestního řízení projednávaného v dovolání jako důkaz letité zvůle soudružky Otrubové.
10. Zítra má být obnova 0 NT 820/2011 z 4. 5. 2012, kdy soudružka Otrubová jednala neveřejně a bez možnosti odvolání a pokutu mi udělila i přes závazné stanovisko NS. 
11. Zítřejší jednání  udělala soudružka Otrubová opět neveřejné, nemám tam jít, stejně tak veřejnost, ale mám si prý zvolit k řízení advokáta z důvodů nutné obhajoby. Zřejmě soudružka Otrubová předjímá další ústavní stížnost? Nebo to je OK a s advokátem se šábnou napůl? To je normální udělat řízení neveřejné, zakázat poškozenému účast na řízení a nutit ho zvolit si k řízení o pokutě 10 tisíc projednávaní pod č.j. 0 NT 820/2011 advokáta, když čtení českého jazyka na http://www.nsoud.cz/ č. j. 3 Tz 1/2012 by zvládl žák ZŠ? Stačí kliknout, poslední věta rozsudku.
12. Pokud ještě jednou nějaký justiční RSDr. Prekurzor v rozhodnutí uvede, že si máme vzít advokáta k předmětné věci a my jich měli desítky a také za soudně znalecké posudky dali stovky tisíc a proti justičně exekutivnímu kartelu mafie v talárech nejde nic činit, at si hledá výklad k článku 23 LZPS, bude ho už letos potřebovat. Moje trpělivost s mafiány s razítky je u konce.
13. Nebo doporučuji do Jezuitské na nejvyšší obchodní státní zastupitelství soudruhu RSDr. Prekursor Zemanovi napovědět, ať povolí aktuální přezkumy a řádné prošetření nezákonných rozhodnutí mafie na VSZ, je to k veřejné kontrole talárové mafie pod supervizí ministrů nespravedlnosti uvedeno i s dnešním dodatkem a čísly jednacími výše v záhlaví.
14. Takže souhrnně sdělte, kde přesně v usneseních je pojednáváno o zločinech soudců a státních zástupců a jak je to pokutou za nepatřičné dovolání.
15. Čest práci. Míru zdar. Zítra budeš pionýr!
Dne 15. 8. 2016

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 6, korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

--------------------------

Cannabis is The Cure, z.s., IČO: 266 70 232, Tylova 963/2, korespondence na Open Royal Academy, Přichystalova 964/14, 77900 Olomouc


Nejvyšší soud, Burešova 20, 657 37 Brno


Věc: žádost o informace dle zákona o informacích k rozhodnutí NS ze dne 12.7.2016 č.j. Zin 86/2016 k justiční mafii


I.
Nejvyšší soud v rozhodnutí  dne 12.7.2016 č.j. Zin 86/2016  na straně 5 ve věci práva soudce lhát tak jako zločinci a podvodníci Nejvyššího soudu ze senátů 8 Tdo 1231/2011 (Šámalová, Kůrková, Bláha, 6 Tdo 1493/2014 (Engelmann, Kouřil, Veselý), 11 Tdo 181/2015 (Draštík, Hasch, Rizman) a prý také senátu 6 Tdo 323/2016 (Engelmann, Ondrušková, Kouřil-dosud nezveřejněno) tvrdících vědomě lživě, že konopí je prekurzor a zákon není technickým předpisem dle práva EU, aby kriminální činnost ČR neposoudil Soudní dvůr, uvedl citaci nálezu Pl. ÚS 18/06 ze dne 30. 5. 2006, daný text však i při velmi pečlivém studiu nálezu nemůžeme najít.

Sdělte, ve kterém bodu a ve kterém odstavci nálezu ÚS se uvedený text nachází, nebo zda se nalézá v odlišných stanoviscích (kterých) soudců ÚS. Nebo nám zašlete kopii rozhodnutí s vyznačeným textem.  


II.
Nejvyšší soud v rozhodnutí  dne 12.7.2016 č.j. Zin 86/2016  na straně 5 ve věci práva soudce lhát tak jako zločinci a podvodníci Nejvyššího soudu ze senátu 8 Tdo 1231/2011 (Šámalová, Kůrková, Bláha), senátu 6 Tdo 1493/2014 (Engelmann, Kouřil, Veselý), senátu 11 Tdo 181/2015 (Draštík, Hasch, Rizman) a prý také senátu 6 Tdo 323/2016 (Engelmann, Ondrušková, Kouřil) tvrdících vědomě lživě, že konopí je prekurzor a zákon není technickým předpisem dle práva EU, aby kriminální činnost neposoudil Soudní dvůr, uvedl citaci správního rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 23.5.2016 č.j. SPR ÚS 294/16, daný text však i při velmi pečlivém studiu nemůžeme najít nejen na www.nalus.usoud.cz/Search/Results.aspx, ale ani v žádném jiném veřejném zdroji.

Sdělte, kde můžeme uvedené rozhodnutí ÚS najít, nebo nám zašlete kopii rozhodnutí s vyznačeným textem. 


III.
V případě, že existují ještě jiná rozhodnutí NS a ÚS povolující soudcům vědomě lhát a vydávat lež za svobodné rozhodnutí soudce, tato nám sdělte.

Dne 21. srpna 2016                         Dušan Dvořák, předseda správní rady