Prekurzorové senáty Nejvyššího soudu ČRText dalšího dne 31. 5. 2016 odmítnutého prekurzorového dovolání 6 T do 323/2016 (doručeno 26. 8. 2016) nepředaného Soudnímu dvoru najdete i dodatky ZDE

Prekurzorové senáty: č.j. 8 Tdo 1231/2011 (Šámalová, Kůrková, Bláha), senát č.j. 6 Tdo 1493/2014 (Engelmann, Kouřil, Veselý), senát č.j. 11 Tdo 181/2015 (Draštík, Hasch, Rizman) a senát č.j. 6 Tdo 323/2016 (Engelmann, Ondrušková, Kouřil)