Důkaz: Konopí není prekurzor, nařízení ES o prekurzorech nelze transponovat do zákona o návykových láták a ten je technickým předpisem k výrobě konopí jako léku!