Nejvyšší soud sdělil dne 1.3.2016 č.j. 6 Tdo 323/2016. Podání 5.2.2016 OS Prostějov. Doloženo vyřešení podání předsedy OS Prostějov ze dne 17.2.2016 k dovolání.