Původně nadějné stanovisko předsedy Nejvyššího soudu České republiky Prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. ze dne 15. 6. 2016 č. j. S 265/2016 k návrhům na kárná řízení se soudci Nejvyššího soudu ČR tří trestních senátů č. j. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014 a 11 Tdo 181/2015 za nepravdivé tvrzení, že konopí je prekurzor bylo následně dne 22.6.2016 zamítnuto a je stěžováno!

Reference na odbornou činnost vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure(Konopí je lék)Dušana Dvořáka, MMCA najdete ve vyjádřeních koordinátora Vlády ČR pro drogovou problematiku, primátora Olomouce, emeritního rektora Palackého univerzity a kolegů z výzkumu ZDESoudci ústavního (7x) a nejvyššího (3x) soudu od roku 2008 a nálezu ústavního soudu vědomě lhali, že konopí je prekurzor k výrobě chemických drog,  a proto není potřeba předat spor k rozhodnutí Soudnímu dvoru do Lucemburku. V rozhodnutí řady znalců a znaleckých ústavu a ministerstva zdravotníctví najdete důkazy, že konopí není prekurzor, viz http://univerzita-palackeho.blogspot.com/Popis vědomé trestné činnosti soudců Nejvyššího soudu ČR a důkazy participace těchto soudců na organizovaném zločinu dle § 149 a 401 trestního zákoníku. 

Konkrétní soudci a soudkyně Nejvyššího soudu ČR se pod vedením předsedů senátů Milady Šámalové, Jana Engelmanna a Antonína Draštíka (č. j. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014 a 11 Tdo 181/2015 ) zcela vědomě nezabývali zapřenými trestními podněty zakazovanými prošetřit a podat soudu na soudce a státní zástupce Okresního soudu a státního zastupitelství v Prostějově a tyto zástupce veřejné moci kryjící odvolací soudce a státní zástupce Krajského soudu a státního zastupitelství v Brně za organizovaný zločin a páchání zločinů proti lidskosti podávaný jednotlivci a nevládními organizacemi od roku 2009 - 2016  (viz poslední trestnípodnět ze dne 14. 5. 2016 najdete ZDE).

Soudci a soudkyně Nejvyššího a Ústavního soudu opakované a vědomé lhali, že konopí je prekurzor, aby svou justiční korupci a kartel obhájili a Česká republika nemusela v rozporu s mezinárodním právem a závazky a vlastní judikaturou položit předběžné otázky Soudnímu dvoru a justice a exekutiva mohla v rozporu se zákony a vlastní judikaturou kriminalizovat výzkum a členy výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) v letech 2008 -2016 bez jakékoliv zákonné opory při vědomí tragických dopadů a enormních materiálových škod


Uvedení soudci Nejvyššího soudu senátů č. j. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014 a 11 Tdo 181/2015 kromě zapřených trestních podnětů zakázaných vyšetřovat a nepravdivě tvrdících, že není potřeba předat předběžné otázky Soudnímu dvoru, protože je údajně konopí prekurzor, také v dovoláních odmítali projednat nezákonnou pokutu 10.000 Kč danou Dušanu Dvořákovi soudkyní Mgr. Ilonou Otrubovou za údajně nepatřičné podané dovolání č. j. 8 Tdo 1231/2011 a pokutu 10.000 Kč za špatnou písemnou omluvu k výslechu za druhé trestní stíhání zakanou však dát Dušanu Dvořákovi nadřízeným Nejvyšším soudem dne 23.2. 2012 pod č.j. 3 Tz 1/2012 a udělenou však opětovně všechny trestní kauzy soudící a zločin kryjící soudkyní Okresního soudu v Prostějově Mgr. Ilonou Otrubovou dne 4. 5. 2012 pod č.j. 0Nt 820/2011. Pokuta 10.000 Kč za špatnou písemnou omluvu k výslechu byla Dušanu Dvořákovi udělena nejprve nezákonně jednajícím státním zástupcem a rovněž podezřelým pachatelem zločinu OSZ v Prostějově Mgr. Ivo Černíkem (dovolání č. j. 8 Tdo 1231 /2011), který od roku 2009 – 2015 dává opakovaně podněty ke konfiskacím výzkumnické farmy manželů Dvořákových v Ospělově (viz rozhodnutí Nejvyššího a okresního soudu k pokutě10.000 Kč ZDE). 


Níže je uvedeno aktivní dovolání se zakázanými předběžnými otázkami Soudnímu dvoru a další významné rozhodnutí předsedy Nejvyššího soudu ze dne  21.4.2016 č. j. Zin 38/2016 o naprosté kreativitě trestního práva při měření a posuzování obsahu THC v konopí od 1. 7. 2004, odkdy bylo možné bez licence pěstovat konopí do plochy do 100m2/osobu a rovněž bez licence zpracovávat konopí k účelům pokusnickým, a to bez povinné notifikace novel do databáze TRIS do 1. 4. 2013 bez povinné notifikace zákona o návykových látkách a zákona o léčivech novelou zákona konopí do lékáren č. 50/2013 Sb. a ne notifikace §§ 29 a 5, odst. 5 ZoNL v platném znění. Od 1.4.2013  - 31.12.2013 první notifikovanou novelou zákona o návykových látkách zákonem č. 273/2013 Sb. bylo od 1.1.2014 pokusnictví bez licence limitované od 1.4.2013 do 31.12.2013 nově toliko pokusnictvím s konopím do 0,3% THC ze zákona zcela vypuštěno a nahrazeno zahradnickým pěstováním a zpracováním. Komentované stanovisko předsedy Nejvyššího soudu České republiky Prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. ze dne 15. 6. 2016 č. j. S 265/2016 je uvedeno s podrobným podnětem na zahájení kárných řízení se soudci Nejvyššího soudu předsedovi Nejvyššího soudu od asociace Cannabis is The Cure,z.s. a doplněno právním rozkladem odmítavého stanoviska nezahájit kárná řízení od hlavního ústavního chemika a laureáta ceny Lakýrnictví Františka Prekurzora Palackého RSDr. Pavla Prekurzora Rychetského dne 23.5.2016  č.j. SPR 294/16 je uvedeno na webu prekurzorové čističky mezinárodních úmluv na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.cz/
 

1.   Stručné desatero opakovaného vědomého porušení zákona také soudci nejvyššího a ústavního soudu proti členům výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) najdete stručně ZDE, obsáhleji najdete desatero rozvedeno ZDE a zcela nejobsáhleji toto najdete vysvětleno a doloženo stovkami důkazů v ústavních stížnostech č.j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15 a III. US 396/16 od roku 2012 do roku 2016 vždy odmítaných ÚS projednat a meritorně rozhodnout doložený justičně exekutivní kartel, což najdete i s texty stížností ZDE


2.   Aktivní a dosud nerozhodnuté dovolání Nejvyššímu soudu ČR od vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka č.j. 6 Tdo 323/2016 ze dne 4.2.2016 napadající dosavadní justičně exekutivní kartel, což najdete i dodatky dovolání ZDE


3.   Rozhodnutí předsedy NS ze dne  21.4.2016 č.j. Zin 38/2016 o naprosté kreativitě trestního práva při měření a posuzování obsahu THC v konopí od 1. 7. 2004, odkdy je možné bez licence pěstovat (do plochy do 100m2/osobu) a zpracovávat konopí k účelům pokusnickým (do 1.4.2013 bez notifikace ZoNL novelou konopí do lékáren č. 50/2013 Sb. dle §§ 29 a 5, odst. 5 ZoNL v platném znění) najdete ZDE