Ochrana soudců a státních ze skupiny organizovaný zločin krásy prekurzoru nejen  z Okresního soudu a zastupitelství v Prostějově (Otrubová, Černík et.  Kezniklová, Vrtěl), Krajského soudu v Brně  Krajského státního zastupitelství v Brně a Nejvyššího a Ústavního soudu a obou Vrchních státních zastupitelství, ale také Nejvyššího státního zastupitelství v Brně a Ministerstva spravedlnosti ČR, Policie  ČR a Ministerstva vnitra ČR se sídlem v Praze. Důkazy justiční exekutivního kartelu na Hané 2008 - 2016 na http://os-prostejov.blogspot.cz/  a http://osz-prostejov.blogspot.cz